VD-ordet, Årsredovisning 2016: Rekordhög nybyggnation och nöjda kunder bidrar till att bygga framtidens Malmö

Inflyttningen till Malmö är omfattande och bedöms fortsätta de närmaste åren. Efterfrågan på bostäder är mycket hög och under 2016 har vi därför lagt mycket resurser på produktion av nya bostäder, på kort och lång sikt.

De senaste åren har MKB successivt ökat nybyggnationstakten. Totalt färdigställdes 544 lägenheter under 2016, jämfört med 505 året innan och 385 under 2014. Vi är stolta över att överträffa målet på 500 nya bostäder med bred marginal. Inte sedan 1970-talet har vi tillfört Malmö så många bostäder under ett enskilt år.

De närmaste åren ska takten öka ytterligare. Det nya målet är 2 250 bostäder under 2017-2019, i snitt 750 nya bostäder per år, en utmaning som kommer att kräva gemensamma krafter från alla.

Nyproduktionen är viktig, men förvaltningen av det befintliga beståndet är grunden för ett långsiktigt starkt MKB. Vi arbetar nära våra kunder och mäter löpande hur nöjda de är. I årets mätning fick MKB de högsta värden som vi uppmätt.

Resultatet för 2016 är starkt och blev 931 miljoner kronor. Detta förklaras till stor del av försäljningen av 1 660 lägenheter i Rosengård inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Värdet på det samlade fastighetsbeståndet uppgår till 30,3 miljarder, vilket är en ökning med 2,2 miljarder jämfört med 2015. Under året gjorde vi investeringar på 1,4 miljarder kronor. Året innan investerade vi 1,8 miljarder, mer än en fördubbling mot 2014. Den höga takten beror främst på en hög nyproduktion, men också på att vi investerade 712 miljoner kronor i underhåll och förbättringar under 2016, vilket motsvarar 397 kronor per kvadratmeter.

Culture Casbah på väg att förverkligas

Culture Casbah är MKB:s mest intressanta projekt för stadsutveckling. Målet är att utveckla och vitalisera Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Som en del av projektet planeras ett 22 våningar högt torn. Tornet och övriga nya bostadshus avses innehålla tillsammans cirka 200 nya bostäder och 30 affärslokaler.

Som ett led i att förverkliga Culture Casbah har MKB bildat ett gemensamt bolag tillsammans med fastighetsbolagen Balder, Heimstaden och Victoria Park. Det nybildade bolaget arbetar nu för att förverkliga Culture Casbah.

Kundanpassat hållbarhetsarbete

MKB:s hållbarhetsarbete utgår från kunden. Vi investerar mycket inom såväl det sociala som ekologiska området. Exempelvis så invigdes spjutspetsprojektet Greenhouse under året, totalt 56 hållbara bostäder. Ett annat exempel som fått stor uppmärksamhet är våra miljösatsningar i tvättstugor. När det gäller det sociala området har vi fortsatt våra breda satsningar genom att bland annat ge ungdomar läxhjälp och sommarjobb.

I årets mätning kring hur nöjda studenter är med sina boenden – Nöjd Studbo – fick MKB näst högst betyg i landet. 95 procent är som helhet nöjda med MKB som hyresvärd.

Under 2016 genomförde MKB hbtq-certifiering av all personal. Certifieringen är ett omfattande arbete kring normer och värderingar, som synliggör vårt strategiska arbete för att vara ett inkluderande företag.

Malmös fastighetsmarknad fortsatt stark

Malmös fastighetsmarknad utvecklades starkt även under 2016. Vi ser fortsatt stor efterfrågan på fastigheter såväl för boende som för verksamheter. Det är attraktivt att investera i Malmö, inte minst i hyresrätter.

MKB är en stark aktör i en snabbt växande stad. Det är en spännande utmaning att bidra till att skapa ännu fler nya bostäder för allt fler Malmöbor. Samtidigt bidrar vi till en hållbar stad som kontinuerligt utvecklas för att hålla ihop ännu bättre. MKB är en viktig del i att bygga Malmös framtid.

Malmö i mars 2017
Terje Johansson, VD

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

1 positiv röst och 0 negativ röst.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+