Stora möjligheter för Malmös bostadsmarknad

Det är spännande tider i bostads- och fastighetsbranschen och för mig är det en stor förmån att få arbeta i en för samhället så viktig bransch med så stora utmaningar. Frågan om bostäder står av naturliga skäl högt upp i det offentliga samtalet. Ytterst handlar det om välfärd. Fler bostäder ökar välfärden, både för samhället i stort och på individnivå. En bostadsmarknad i tillväxt motverkar stagnation, samtidigt som bostaden på ett avgörande sätt kan påverka livsvillkoren för ett enskilt hushåll.

Tillgången på bostäder är en viktig faktor för en stads tillväxt och utveckling. Här har inte minst hyresrätten en särskild funktion som smörjmedel för en fungerande arbetsmarknad. Bostadsmarknaden präglas också för närvarande av ett mycket starkt intresse för hyresrätten med stor efterfrågan i landets större städer.

För oss i bostadsbranschen innebär den stora efterfrågan på hyresrätter goda möjligheter att utveckla vårt erbjudande. Frantidens bostadsmarknad kommer sannolikt att kräva flera olika segment av bostäder. Vi behöver utveckla en mer diversifierad nyproduktion som skapar möjligheter att bygga till lägre kostnader och med fler kvalitetsnivåer. Det handlar helt enkelt om affärsmodeller som kan bidra till att fler kan efterfråga en nyproducerad bostad, inte minst i hyresrätt. En ökad bredd i hyresrättsmarknaden med många aktörer och flera segment skapar möjligheter för en sådan utveckling. Min övertygelse är att de större aktörer som inte bara förvaltar utan även bygger, kommer att ha störst möjlighet att bidra till utvecklingen.

Malmö tappar visseligen två placeringar i NAIFS Svefas fastighetsindex, vilken publicerades i mars. Staden har nu plats 9 av totalt 24 undersökta städer. Den närliggande framtiden ser dock ljusare ut och jag tror att Malmös kurva är på väg att vända uppåt, inte minst tack vare fastighetsmarknaden i Köpenhamn som ser ut att stärkas efter flera svaga år. Konsekvensen blir sannolikt en stigande efterfrågan med nya aktörer som vill etablera sig i Malmö och därmed en ökning av antalet affärer de närmaste åren. MKB har 650 hyreslägengeter i produktion och cirka 300 under upphandling. Andra exempel är Hyllie där bland andra Peab och Parkfast har stora projekt, området Triangeln som NCC bygger om samt stadens nya kongress- och konserthus Malmö Live som byggs av Skanska.

Som sagt mycket talar för att fastighetsmarknaden i Malmö har en uppgpng framför sig. En spännande marknad att vara verksam i.

Terje Johansson, ledare i Vår nya byggutveckling nr 3 april 2014.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

0 positiva röster och 0 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+