VD-ordet, Årsredovisning 2017: Omfattande nyproduktion, strategiska förvärv och trygghetssatsningar utvecklar Malmö

Rekordhög nyproduktion, markförvärv som skapar kapacitet för framtiden, omfattande sociala investeringar och minskad klimatpåverkan visar att MKB vill vara med och driva stadens utveckling.

Fler än 500 nya bostäder för tredje året i rad

MKBs uppdrag är att färdigställa 2 250 bostäder under 2017-2019, såvida inga allvarliga svårigheter föreligger. Bolaget investerade 1,1 miljarder kronor i nyproduktion under 2017 och färdigställde 520 nya lägenheter. 2017 är därmed tredje året i rad som MKB bygger fler än 500 lägenheter.

Utifrån visionen ”Hem för var och en” är bolagets ambition att huvudsakligen nyproducera bostäder inom låg till rimlig hyresnivå. Av nyproduktionen under 2017 hade över 50 procent en hyresnivå i spannet låg till rimlig. Därmed blir nyproducerade lägenheter tillgängliga för fler.

Strategiska förvärv

MKB har genom strategiska förvärv fått tillgång till ett par stora markområden där helt nya stadsdelar kan växa fram. Ett exempel är kvarteret Kampen med 55 000 kvadratmeter industribyggnader i närheten av kommande Station Rosengård. Ett annat exempel är att MKB mot slutet av 2017 tecknade avtal om förvärv av Jägersro travbana och området runt den. Tillsammans med privata aktörer kan det skapas en helt ny blandad, tät och grön stadsdel med cirka 3 400 nya bostäder. MKB har även förvärvat Malmö Centralfängelse i Kirseberg, där det finns bra förutsättningar att uppföra många nya bostäder.

Ökad trygghet och nöjdare kunder

Fysiska förändringar i bostadsmiljöer och relationsbyggande aktiviteter har bidragit till att tryggheten i MKBs bostadsområden har ökat, även om utmaningar återstår. Med start 2018 planerar MKB att investera 100 miljoner kronor i bosociala insatser.

MKBs långsiktiga förvaltningsarbete är utformat med kunden i fokus och bygger på god service, bra boendemiljöer och nära relationer. Årets kundundersökning visar att bolagets kunder är nöjdare än någonsin.

MKBs studentbostäder fick 2017 högst betyg i Sverige. Under flera år har affärsområdet MKB Student arbetat strategiskt med att utveckla och förbättra sitt koncept. Att studenterna är nöjda med bemötande, service och lyhördhet är ett kvitto på den inriktning och det kundfokus som ligger till grund för MKBs arbete.

Fortsatt fokus på mångfald och jämställdhet

MKB vill vara en attraktiv arbetsgivare med inkluderande och passionerade medarbetare. Under 2017 genomförde bolaget flera aktiviteter för att stärka den inkluderande och engagerande miljön. Två exempel är att MKB, som första fastighetsbolag i Sverige, hbtq-certifierades och bolagets samarbete med stiftelsen AllBright kring jämställdhetsfrågor. Alla kunder, samarbetspartners och medarbetare ska känna sig välkomna hos MKB.

Starkt resultat och ökade fastighetsvärden

Bolaget gör ett starkt resultat på 335 miljoner kronor för 2017. Värdet på det samlade fastighetsbeståndet uppgår till 32,9 miljarder, vilket är en ökning med 2,3 miljarder jämfört med 2016. Under året gjordes investeringar på närmare 1,4 miljarder kronor, vilket är på ungefär samma nivå som året innan. Investeringsvolymen beror främst på en stor nyproduktion, men innehåller också 0,25 miljarder kronor investering i underhåll och förbättringar under 2017.

En snabbt växande stad

MKB är en stark aktör i en snabbt växande stad. Malmös fastighetsmarknad stod sig väl under 2017, trots en svagare utveckling i andra delar av Sverige. Vi bedömer det som fortsatt mycket attraktivt att investera i bostäder i Malmö och efterfrågan på hyresrätter är stark. Genom att skapa bra boenden och trygga miljöer för alla som vill bo i Malmö fortsätter MKB att bidra till stadens utveckling.

Malmö i mars 2018

Terje Johansson, VD

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

1 positiv röst och 2 negativ röst.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+